annağa gelmek

annağa gelmek

Görünür bir yere gelmek, ortaya çıkmak, karşı tarafa gelmek.


annağa gelmek

Sözü işitecek, duyacak yere gelmek, yaklaşmak.


annağa gelmek için benzer kelimeler


annağa gelmek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'a', 'ğ', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
annağa gelmek kelimesinin tersten yazılışı kemleg ağanna diziliminde gösterilir.