antipatik bulmak

antipatik bulmak

sevimsiz bulmak, kanı kaynamamak.


antipatik bulmak için benzer kelimeler


antipatik bulmak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', 'i', 'p', 'a', 't', 'i', 'k', ' ', 'b', 'u', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
antipatik bulmak kelimesinin tersten yazılışı kamlub kitapitna diziliminde gösterilir.