arkîri almak

arkîri almak

bk. “aykîri almak"


arkîri almak için benzer kelimeler


arkîri almak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'î', 'r', 'i', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
arkîri almak kelimesinin tersten yazılışı kamla irîkra diziliminde gösterilir.