artı üşer akımı

artı üşer akımı İng. cationic current

Akımın artı üşerlerle taşınan kesimi.


artı üşer akımı için benzer kelimeler


artı üşer akımı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'ü', 'ş', 'e', 'r', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
artı üşer akımı kelimesinin tersten yazılışı ımıka reşü ıtra diziliminde gösterilir.