asancakta kalmak

asancakta kalmak

Sürüncemede kalmak, geriye atılmak, ihmal edilmek.


asancakta kalmak için benzer kelimeler


asancakta kalmak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'a', 'n', 'c', 'a', 'k', 't', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
asancakta kalmak kelimesinin tersten yazılışı kamlak atkacnasa diziliminde gösterilir.