asimetrik bilgi

asimetrik bilgi

bk. bakışımsız bilgi


asimetrik bilgi için benzer kelimeler


asimetrik bilgi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', şeklindedir.
asimetrik bilgi kelimesinin tersten yazılışı iglib kirtemisa diziliminde gösterilir.