asimetrik savaş

asimetrik savaş İng. asymmetrical warfare Alm. asymetrischer krieg Fr. guerre assimetrique

asimetrik savaş için benzer kelimeler


asimetrik savaş, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 's', 'a', 'v', 'a', 'ş', şeklindedir.
asimetrik savaş kelimesinin tersten yazılışı şavas kirtemisa diziliminde gösterilir.