asimetrik karbon atomu

asimetrik karbon atomu İng. asymmetric carbon atom

Dört bağına da farklı atomun bağlandığı karbon atomu.


asimetrik karbon atomu İng. asymmetric carbon atom

Dört farklı kimyasal gruba bağlanan bir karbon atomu, şiral karbon, şiral merkez.


asimetrik karbon atomu için benzer kelimeler


asimetrik karbon atomu, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'k', 'a', 'r', 'b', 'o', 'n', ' ', 'a', 't', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
asimetrik karbon atomu kelimesinin tersten yazılışı umota nobrak kirtemisa diziliminde gösterilir.