askı zinciri

askı zinciri İng. suspension chaine

Işıldağı ya da herhangi bir aygıtı demir boruya bağlayan zincir.


askı zinciri için benzer kelimeler


askı zinciri, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'ı', ' ', 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
askı zinciri kelimesinin tersten yazılışı iricniz ıksa diziliminde gösterilir.