Avagadro sayısı

Avagadro sayısı İng. Avagadro’s number, n

Herhangi bir bileşiğin bir molü içindeki moleküllerin sayısı, 6, 02 x 1023, n.


Avagadro sayısı için benzer kelimeler


Avagadro sayısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'v', 'a', 'g', 'a', 'd', 'r', 'o', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
Avagadro sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas ordagavA diziliminde gösterilir.