ayağına sağlık

ayağına sağlık

“gelmen çok memnun etti” anlamında kullanılan bir söz.


ayağına sağlık için benzer kelimeler


ayağına sağlık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'a', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
ayağına sağlık kelimesinin tersten yazılışı kılğas anığaya diziliminde gösterilir.