ayakkabılarını çevirmek

ayakkabılarını çevirmek

1) konuk ayakkabılarını gidiş yönüne doğru düzgün bir biçimde sıralamak; 2) mec. bazı davranışlarla konuğu gitmeye zorlamak.


ayakkabılarını çevirmek için benzer kelimeler


ayakkabılarını çevirmek, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'k', 'a', 'b', 'ı', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ayakkabılarını çevirmek kelimesinin tersten yazılışı kemriveç ınıralıbakkaya diziliminde gösterilir.