ayakla uzunluk

ayakla uzunluk İng. footage

Sinema Filmin ayakla ölçülen uzunluğu.


ayakla uzunluk için benzer kelimeler


ayakla uzunluk, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'a', ' ', 'u', 'z', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
ayakla uzunluk kelimesinin tersten yazılışı kulnuzu alkaya diziliminde gösterilir.