birincil uzunluk

birincil uzunluk

bk. aslî uzunluk


birincil uzunluk

bk. asli uzunluk


birincil uzunluk için benzer kelimeler


birincil uzunluk, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'u', 'z', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
birincil uzunluk kelimesinin tersten yazılışı kulnuzu licnirib diziliminde gösterilir.