ikincil uzunluk ~ sekunder uzunluk

ikincil uzunluk ~ sekunder uzunluk

Azerbaycan Türkçesi: sonrakı uzanma; Türkmen Türkçesi: ikinci uzıınlık ~ soňkı uzımlık; Gagauz Türkçesi: ikincili uzunnuk; Özbek Türkçesi: ikkinçi çoziqlik;Uygur Türkçesi: ikkinçi uzunluq; Tatar Türkçesi: ikinçel ozınlıq; Başkurt Türkçesi: ikensel ozonloq; Kmk:*(sozuk awazda) son tuwulungan uzunluk; Krç.-Malk.: (tawuşnu) ekinçidaracada uzunlugu; Nogay Türkçesi: ekînşî uzunlık; Kazak Türkçesi: ekinşi uzındık; Kırgız Türkçesi: koşumça sozulmalık; Alt:: ekinçi uzunlık ~ ekinçi bütkeň uzun tabış; Hakas Türkçesi: pütkeň uzun tapsaglar ~ püdîzînen uzun tapsaglar; Tuva Türkçesi: i'yigi çergenin uzuna'jık ünneri; Şor Türkçesi: *iyginçi uzunı; Rusça: vtoriçnaya dolgota


ikincil uzunluk ~ sekunder uzunluk için benzer kelimeler


ikincil uzunluk ~ sekunder uzunluk, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'u', 'z', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', ' ', '~', ' ', 's', 'e', 'k', 'u', 'n', 'd', 'e', 'r', ' ', 'u', 'z', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
ikincil uzunluk ~ sekunder uzunluk kelimesinin tersten yazılışı kulnuzu rednukes ~ kulnuzu licniki diziliminde gösterilir.