ayazda kalmak

ayazda kalmak

1) soğukta kalmak; 2) argo boş yere beklemek; 3) argo eline bir şey geçmemek.


ayazda kalmak için benzer kelimeler


ayazda kalmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'z', 'd', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ayazda kalmak kelimesinin tersten yazılışı kamlak adzaya diziliminde gösterilir.