ayaznı almak

ayaznı almak

Ayazda kalıp üşümek, ayazlamak.


ayaznı almak için benzer kelimeler


ayaznı almak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'z', 'n', 'ı', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ayaznı almak kelimesinin tersten yazılışı kamla ınzaya diziliminde gösterilir.