bağıcıl akıntı

bağıcıl akıntı Fr. Hépatorhée

bağıcıl akıntı için benzer kelimeler


bağıcıl akıntı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
bağıcıl akıntı kelimesinin tersten yazılışı ıtnıka lıcığab diziliminde gösterilir.