bakışımsız dağılım

bakışımsız dağılım İng. asymmetrical distribution
bakışımsız dağılım İng. asymmetrical distribution

Bakışımlı olmayan dağılım, ay. bk. çarpıklık.


bakışımsız dağılım İng. asymmetrical dictribution

Bakışımsız bir çizge veren ya da çizgeyle dile getirildiğinde bakışımsız bir eğri çizen dağılım.


bakışımsız dağılım için benzer kelimeler


bakışımsız dağılım, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
bakışımsız dağılım kelimesinin tersten yazılışı mılığad zısmışıkab diziliminde gösterilir.