beden özürü

beden özürü İng. physical defect

Bedenin bir bölümünün iyi gelişmemesi ya da belirgin biçimde olağandışı gelişmesi sonucu oluşan özür.


beden özürü için benzer kelimeler


beden özürü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'd', 'e', 'n', ' ', 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
beden özürü kelimesinin tersten yazılışı ürüzö nedeb diziliminde gösterilir.