dil özürü

dil özürü İng. language handicap

Sözlü ya da yazılı dilin öğreniminde ya da kullanımında baş gösteren bozukluk.


dil özürü için benzer kelimeler


dil özürü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', ' ', 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
dil özürü kelimesinin tersten yazılışı ürüzö lid diziliminde gösterilir.