konuşma özürü uzmanı

konuşma özürü uzmanı İng. speech correctionist, speech therapist

Gördüğü özel öğrenim ve meslek çalışmaları ile konuşma özürlerinin düzeltilmesi alanında yeterlik kazanmış olup bir okul ya da özel eğitim kurumunda bu işle görevlendirilen kimse.


konuşma özürü uzmanı için benzer kelimeler


konuşma özürü uzmanı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 'u', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'ü', ' ', 'u', 'z', 'm', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
konuşma özürü uzmanı kelimesinin tersten yazılışı ınamzu ürüzö amşunok diziliminde gösterilir.