işitme özürü

işitme özürü İng. hearing handicap, hearing impair, defect of hearing

Olağan yakınlıktaki bir kaynaktan çıkan olağan güçteki sesin dış, orta ve iç kulaktan geçerek beyne ulaşıp tam olarak algılanmaması sonucu sağırlık ya da ağır işitme biçiminde beliren özür. bk. ağır işiten, sağır.


işitme özürü İng. acoustically handicapped

İşitme gücü duyarlığının, türlü aşamalarda yitirilmesi.


işitme özürü için benzer kelimeler


işitme özürü, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'i', 't', 'm', 'e', ' ', 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
işitme özürü kelimesinin tersten yazılışı ürüzö emtişi diziliminde gösterilir.