konuşma özürü

konuşma özürü İng. speech defect

Pepemelik, kekemelik, yanlış söyleyiş gibi konuşma bozukluklarını da kapsayan ve heceleri, sözcükleri, cümleleri seslendirme konusunda görülen yetersizlik.


konuşma özürü için benzer kelimeler


konuşma özürü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 'u', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
konuşma özürü kelimesinin tersten yazılışı ürüzö amşunok diziliminde gösterilir.