görme özürü

görme özürü İng. visual defect

Gözde, göz sinirinde ya da beynin görsel alanında oluşan bir aksaklık nedeniyle tam olarak görememe durumu, bk. az gören, kör.


görme özürü için benzer kelimeler


görme özürü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', ' ', 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
görme özürü kelimesinin tersten yazılışı ürüzö emrög diziliminde gösterilir.