benzer işlerde değerleme yöntemi

benzer işlerde değerleme yöntemi İng. evaluation system of similar working parity

Satılan, yapılan ve elde kalan malların alış satımcalarındaki tümdeğerlerinin göz önünde tutulması koşulu ile yapılan değerleme.


benzer işlerde değerleme yöntemi için benzer kelimeler


benzer işlerde değerleme yöntemi, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'r', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'r', 'd', 'e', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
benzer işlerde değerleme yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy emelreğed edrelşi rezneb diziliminde gösterilir.