değerleme

değerleme

a. 1. Değerlemek işi. 2. Değer biçme, bir malın değerini belirleme, valüasyon.


değerleme İng. evaluation

Herhangi bir dizgenin tasarım ve gerçekleşme aşamalarını izleyen işletim döneminde, gözetilen amaçlara, benzer amaçlar için daha önce kullanılan dizgelere göre başarı ölçümü, bk. dizge değerleme.


değerleme

bk. değer biçme


değerleme İng. valuation, non-archimedean absolute value

A birimli dolamı verildiğinde aşağıdaki koşulları gerçekleyen(…)


değerleme İng. valuation, truth-valuation

Bir önerme kümesinin her öğesine karşılık birer doğruluk değerinin verilmesi işlemi. || Örn. {p,q,r} önerme kümesinin bir değerlemesi (p:D, q:D, r:Y) biçimindedir,


değerleme Osm. takdir
değerleme İng. rating

Bireylerin ölçüm konusunda tutumlarını belirtmek üzere kendilerine sunulmuş seçenekler ya da ölçüm boyutunu simgeleyen bir süreklilik üzerindeki çeşitli konumlar arasından seçmeler yapmalarını içeren değerlendirici yargı. bk. değerleme ölçeği.


değerleme için benzer kelimeler


değerleme, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
değerleme kelimesinin tersten yazılışı emelreğed diziliminde gösterilir.