değerleme ölçeği

değerleme ölçeği İng. rating scale

Herhangi bir özellik ya da niteliğin değerlenmesinde kullanılan ölçek.


değerleme ölçeği İng. rating scale

Yanıtlayıcılardan, ölçüm konusu olan nesne ya da özelliği, düzenlenmiş sınarlara göre değerlendirmesini ya dà bir süreklilik üzerinde sayısal değer taşıyan konumlardan birine yerleştirmesini isteyerek tutumları ölçüye vuran yordam.


değerleme ölçeği için benzer kelimeler


değerleme ölçeği, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
değerleme ölçeği kelimesinin tersten yazılışı iğeçlö emelreğed diziliminde gösterilir.