değerleme bölgesi

değerleme bölgesi İng. assessment district, taxing district

Vergi kapsamına giren taşınmaz malların değerinin saptandığı bölge.


değerleme bölgesi için benzer kelimeler


değerleme bölgesi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
değerleme bölgesi kelimesinin tersten yazılışı iseglöb emelreğed diziliminde gösterilir.