değerleme hakkı

değerleme hakkı İng. judicial discretion

Soruşturmanın başlamasından yargı verilinceye dek geçen çeşitli aşamalarda, durumun özelliğine bakarak ve yasanın tanıdığı biçimde yargıcın, kendi bulunç, bilinç ve kanısına göre olayları ölçüp biçerek gereğini özgürce yapması hakkı.


değerleme hakkı için benzer kelimeler


değerleme hakkı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
değerleme hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah emelreğed diziliminde gösterilir.