değerleme çizelgesi

değerleme çizelgesi İng. appraisal report

Bir girişimin durağan değerlerinin saptanmasını gösteren belge.


değerleme çizelgesi için benzer kelimeler


değerleme çizelgesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
değerleme çizelgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleziç emelreğed diziliminde gösterilir.