değerleme günü

değerleme günü İng. day of valuation

Yapılacak değerlemelerde vergi yasalarıyla saptanan işlem günü.


değerleme günü için benzer kelimeler


değerleme günü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'g', 'ü', 'n', 'ü', şeklindedir.
değerleme günü kelimesinin tersten yazılışı ünüg emelreğed diziliminde gösterilir.