sınarlı değerleme ölçeği

sınarlı değerleme ölçeği İng. itemized rating scale

Ölçüm konusu olan tutum, kanı ya da görüşün değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren çeşitli sözcük ve anlatımlar arasından seçmeler yapılmasını ya da uygun olanının belirtilmesini öngören değerleme ölçeği.


sınarlı değerleme ölçeği için benzer kelimeler


sınarlı değerleme ölçeği, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'n', 'a', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
sınarlı değerleme ölçeği kelimesinin tersten yazılışı iğeçlö emelreğed ılranıs diziliminde gösterilir.