sıralı değerleme ölçeği

sıralı değerleme ölçeği İng. ordinal rating scale

Bir ölçüm boyutuna ya da konusuna ilişkin çeşitli seçenekleri art arda sunan ve yanıtlayıcıdan bunların yeğlenme ya da öncelik sırasına göre dizillemesini isteyerek seçenekleri sıra düzenine sokmaya yarayan ölçek.


sıralı değerleme ölçeği için benzer kelimeler


sıralı değerleme ölçeği, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'r', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
sıralı değerleme ölçeği kelimesinin tersten yazılışı iğeçlö emelreğed ılarıs diziliminde gösterilir.