birim kümesi

birim kümesi İng. volume-set
birim kümesi İng. unit set, singleton

a gibi bir nesnenin birim kümesi, tek öğesi a olan {a} kümesi demektir.


birim kümesi için benzer kelimeler


birim kümesi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
birim kümesi kelimesinin tersten yazılışı isemük mirib diziliminde gösterilir.