bitimi ölçü

bitimi ölçü

Yüz dirhem.


bitimi ölçü için benzer kelimeler


bitimi ölçü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'i', 'm', 'i', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', şeklindedir.
bitimi ölçü kelimesinin tersten yazılışı üçlö imitib diziliminde gösterilir.