boyun bir karış uzadı

boyun bir karış uzadı

alay “gereği olmayan o işi yapmakla sanki yükseldin” anlamında kullanılan bir söz.


boyun bir karış uzadı için benzer kelimeler


boyun bir karış uzadı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', ' ', 'u', 'z', 'a', 'd', 'ı', şeklindedir.
boyun bir karış uzadı kelimesinin tersten yazılışı ıdazu şırak rib nuyob diziliminde gösterilir.