buhar süzgeci

buhar süzgeci İng. trap strainer

Buhar borusundaki kirlerin aygıtlara girmesini önleyen süzgeç.


buhar süzgeci için benzer kelimeler


buhar süzgeci, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', ' ', 's', 'ü', 'z', 'g', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
buhar süzgeci kelimesinin tersten yazılışı icegzüs rahub diziliminde gösterilir.