burulum sarkacı

burulum sarkacı İng. torsion pendulum

Asılı bir telin ucuna tutturulmuş bir nesneden oluşan ve telin burulum esnekliğinden ileri gelen salınımlar yapan sarkaç.


burulum sarkacı için benzer kelimeler


burulum sarkacı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'r', 'u', 'l', 'u', 'm', ' ', 's', 'a', 'r', 'k', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
burulum sarkacı kelimesinin tersten yazılışı ıcakras mulurub diziliminde gösterilir.