burulum tartacı

burulum tartacı İng. torsion balance

Düşey bir teli burarak çok küçük kuvvetleri, örneğin kütleler çekimini, yükler çekimini ölçmede kullanılan duyarlıklı kuvvetölçer.


burulum tartacı için benzer kelimeler


burulum tartacı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'r', 'u', 'l', 'u', 'm', ' ', 't', 'a', 'r', 't', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
burulum tartacı kelimesinin tersten yazılışı ıcatrat mulurub diziliminde gösterilir.