buzul akıntı çizgisi

buzul akıntı çizgisi İng. streem line

Bir buzulun devimi sırasında, buz taneciklerinin izlediği yörünge.


buzul akıntı çizgisi için benzer kelimeler


buzul akıntı çizgisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'z', 'u', 'l', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
buzul akıntı çizgisi kelimesinin tersten yazılışı isigziç ıtnıka luzub diziliminde gösterilir.