çıkış

çıkış

a. 1. Çıkma işi: “Pencerelerden odaya giriş çıkış kolaydı.” -A. Kutlu. 2. Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta: “Kaçmayı düşündüklerinde sokağın iki çıkışının da tutulduğunu gördüler.” -İ. O. Anar. 3. Yokuş. 4. Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması. 5. Mezuniyet, okul bitirme. 6. Çıkış belgesi. 7. mec. Beklenilmeyen bir sırada yapılan sert konuşma. 8. ask. Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti. 9. ask. Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı. 10. sp. Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar.


çıkış

Ürün.


çıkış

Fayda, kâr: Ali ağanın bankada kavas aylığı beş lira amma ayrıca bu kadar da çıkıntısı var.


çıkış İng. Start

Çıkış imi ile çıkış yerinden koşuya başlama. İki türü vardır: Kısa koşularda uygulanan alçak çıkış; uzun koşularda uygulanan yüksek çıkış.


çıkış İng. output

(1) Bir çıkış süreci ile ilgili bir aygıt, süreç ya da oluğa ya da bir çıkış süreci ile ilgili veriler ya da durumlara değgin, örn. çıkış verisi, çıkış imi, çıkış ucu vb.


çıkış İng. output process, output

(II) Bir veri işlem dizgesince ya da onun herhangi bir birimince verinin dizgeden dışarıya gönderilmesi süreci.


çıkış İng. exit
çıkış İng. output
çıkış İng. Exportation, going out

Malların ya da kişilerin gümrük sınırından yurt dışına çıkışı, a. bk. mal çıkışı.


çıkış İng. exit

1. Oyun kişisinin inandırıcı bir zorunlukla sahneden çıkması. 2. Tiyatro salonundaki seyircinin çıkış yeri. 3. Sahne çıkış kapısı.


çıkış İng. way out
çıkış İng. exit

Sinema Bir sinemada izleyicilerin salondan ve yapıdan çıkmalarını sağlayan kapı, geçit ve dış kapılar; özellikle salon kapıları.


çıkış İng. Exit

Bir oyun kişisinin sahneden inandırıcı bir zorunlukla çıkması, ayrılması.


çıkış Osm. depar

Yarışa katılan çiftekercinin ya da bütün koşucuların, çıkış yargıcısının verdiği komutla çıkış çizgisinden yarışa başlamaları. Durmalı ya da atılımlı olabilir.


çıkış

bk. verdi.


çıkış için benzer kelimeler


çıkış, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
çıkış kelimesinin tersten yazılışı şıkıç diziliminde gösterilir.