dal budak salmak

dal budak salmak

1) karmaşık bir biçimde yayılıp genişlemek: “Samimiyetimizin her köşesinde heybetli çınarlar gibi dal budak salmıştı.” -O. S. Orhon. 2) soy yönünden genişleyip yayılmak.


dal budak salmak için benzer kelimeler


dal budak salmak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', ' ', 'b', 'u', 'd', 'a', 'k', ' ', 's', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dal budak salmak kelimesinin tersten yazılışı kamlas kadub lad diziliminde gösterilir.