damar darlatkısı

damar darlatkısı Fr. Angiosténique

damar darlatkısı için benzer kelimeler


damar darlatkısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'd', 'a', 'r', 'l', 'a', 't', 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
damar darlatkısı kelimesinin tersten yazılışı ısıktalrad ramad diziliminde gösterilir.