damar kızıllanımı

damar kızıllanımı Fr. Artérialisation (de sang)

damar kızıllanımı için benzer kelimeler


damar kızıllanımı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
damar kızıllanımı kelimesinin tersten yazılışı ımınallızık ramad diziliminde gösterilir.