dar açı

dar açı

a. mat. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açı.


dar açı

38. Dikey açıdan eksik olan heraçı “dar açı” dır. Onun ölçüsü 90° den eksiktir. Misal :A ve D E F açılan dar açılardır Şekil : 19 Şekil : 20


dar açı İng. acute angle

Ölçüsü 90° den küçük olan açı.


dar açı İng. acute angle

Ölçüsü doksan dereceden küçük açı.


dar açı için benzer kelimeler


dar açı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', ' ', 'a', 'ç', 'ı', şeklindedir.
dar açı kelimesinin tersten yazılışı ıça rad diziliminde gösterilir.