dar dirsek

dar dirsek İng. short turn elbow

Yay biçiminde kısa dirsek.


dar dirsek için benzer kelimeler


dar dirsek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', ' ', 'd', 'i', 'r', 's', 'e', 'k', şeklindedir.
dar dirsek kelimesinin tersten yazılışı kesrid rad diziliminde gösterilir.