dirsek atardamarı

dirsek atardamarı İng. arteria ulnaris

anat. Yalnızca etçillerde bulunan, kedide a. interossea caudalis'ten, köpekte a. interossea communis'ten çıkan atardamar, arterya ulnaris.


dirsek atardamarı için benzer kelimeler


dirsek atardamarı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 's', 'e', 'k', ' ', 'a', 't', 'a', 'r', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
dirsek atardamarı kelimesinin tersten yazılışı ıramadrata kesrid diziliminde gösterilir.