dirsek ağrısı

dirsek ağrısı Fr. Anconagre

dirsek ağrısı için benzer kelimeler


dirsek ağrısı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 's', 'e', 'k', ' ', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
dirsek ağrısı kelimesinin tersten yazılışı ısırğa kesrid diziliminde gösterilir.