dirsek

dirsek, -ği

a. 1. Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı. 2. Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm: “Dirseği yırtık neftî bir örme ceket giymiş.” -P. Safa. 3. Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası: Bu iki boruyu bir dirsekle birbirine bağlamalı. 4. mim. Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas: “Elini oturduğu koltuğun dirsek yerine vurunca ben kalktım.” -B. Felek.


dirsek Fr. Coude
dirsek

Arpacık denilen göz hastalığı.


dirsek

Buğday, arpa, mısır vb. bitkilerin saplarının sert kısımları.


dirsek İng. elbow

Kolun birinci ve ikinci parçalar arasında kalan, bükülmenin sağlandığı bölüm.


dirsek İng. elbow

Kolun, üst ve alt bölümleri arasındaki oynak yeri ve bu oynağın dış yüzeyindeki sivri


dirsek İng. elbow

Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bir bağlantı parçası.


dirsek İng. elbow, knee
dirsek Osm. mirfak

(biyoloji, zooloji, coğrafya)


dirsek İng. crank

1. mekanik: Bir motorda bilyelerin almaşık devinimini dairesel devinime çeviren dingil. 2. uygulayımbilim: Saç, çinko, dökme demir, bakır vb. borunun, yönünü değiştirmeye yarayan kıvrımı.


dirsek İng. ancon

anat. Kolla ön kol kemiklerinin oluşturduğu kolun iki kısmı arasındaki bükülmeyi sağlayan kol bölümü, ankon.


dirsek için benzer kelimeler


dirsek, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 's', 'e', 'k', şeklindedir.
dirsek kelimesinin tersten yazılışı kesrid diziliminde gösterilir.